Wat is het keurmerk Veilig Ondernemen?

11/09/2022
|
121
uren bijhouden

Wat is KVO? KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit wordt gedaan om de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren. De samenwerking hiervan kan zichtbaar worden gemaakt door middel van het certificaat “Keurmerk Veilig Ondernemen”.

Het KVO heeft een inspanningsverplichting voor alle betrokken partijen. Iedereen moet namelijk rekening ouden met de andere. Dat is dan meteen ook de belangrijkste succesfactor voor een private samenwerking. Het is zo belangrijk als het uren bijhouden voor een wekker. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is hiervan een goed voorbeeld.

Vaak als we het hebben over veiligheid spreken we al snel over de rol van de overheid. Natuurlijk speelt de overheid hier een grote rol in, maar het blijkt dat de betrokkenheid van mensen zelf nóg veel belangrijker is.

Samenwerken aan de veiligheid levert veel voordelen op voor zowel de gebruikers van publieke ruimtes als voor de deelnemers. De deelnemers dienen gezamenlijk de veiligheid te verbeteren. In het KVO staan de gewenste kwaliteitseisen vastgesteld. Het KVO is in beheer van het CCV.

Voor wie is het?

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is voor industrie, bedrijventerreinen, bedrijvenparken, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra, winkeliers, retailers, projectontwikkelaars, gemeentes, politie, brandweer en VVE.

Processtappen

De eisen van de aangesloten ondernemers staan omschreven in verschillende speciale handboeken. Deze dienen als richtlijn voor het plan van aanpak. Hierbij hoort het vastleggen van de samenwerking, de medewerking van iedere partij en een duidelijk plan van aanpak. De verschillende partijen zorgen ervoor dat het plan opgesteld wordt in het samenwerkingsverband. Hieruit komt vervolgens een goed Plan van aanpak waarbij alle leden die in het samenwerkingsverband zitten zich kunnen vinden. Er is altijd een procesbegeleider die de betrokkenen begeleidt tot aan het krijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen, en bewaakt hiernaast ook de voortgang van het traject. Ook adviseert de procesbegeleider over de te volgen werkwijze en is behulpzaam bij het implementeren van een Plan van Aanpak met smart-doelstellingen en maatregelen. Tot slot helpt de procesbegeleider bij het aanvragen van subsidies en ondersteunt de betrokkenen bij de voorbereidingen op certificatie.

Wanneer is het nodig?

KVO is vooral nodig op locaties waar er een kans is op diefstal, inbraak, brandstichting of een andere vorm van criminaliteit. Over het algemeen is dit het vaakst in winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Voor het aanhouden van een kwalitatieve en veilige uitstraling van uw bedrijventerrein of winkelgebied zal het aantrekkelijker worden voor ondernemers om zich bij u te vestigen. Het is dus belangrijk om de ondernemers veiligheid te kunnen bieden. Alleen al in de detailhandel bedraagt de schade door schade, criminaliteit en brandstichting al ruim € 900 miljoen euro. Naast deze bedragen brengt het investeren in KVO nog meer voordelen met zich mee. Je krijgt bijvoorbeeld kortingen op verzekeringspremies, subsidiemogelijkheden, fiscale voordelen en gegarandeerde inspanning van de politie, brandweer en gemeente.

Lees ook:  Huurprijzen binnen de vrije sector stijgen verder

Recent

Dit is de perfecte yoga kleding
Festivals in Limburg
Met de camera op pad in Limburg
Veilig werken: zo doe je dat
Bijzondere monumenten in Limburg

Meer in deze categorie

De voor- en nadelen van boekhouding uitbesteden

|

Alles over Chemelot

|

Duurzaam wonen steeds populairder: 5 tips voor duurzaam wonen

|
,

Kvk neemt extra maatregelen na datalek Handelsregister

|
,
© Copyright De Limburgse Krant 2023
hello world!